Návštěva parní lokomotivy "Riesa"

Návštěva parní lokomotivy „Riesa“


Jedná se o lokomotivu výrobce Budich (dříve Smoschewer) z Wroclawi (dříve Breslau) vyrobenou pod výrobním číslem 1028 v roce 1944 na sklonku války podle výkresů firmy Henschel. Neví se přesně kolik jich bylo vyrobeno, ale pravděpodobně několik desítek kusů. Typově jde o válečný typ polních lokomotiv pro německou Heresfeldbahn KDL13 a vychází z typu „Riesa“ lokomotivky Henschel. Výkon je 70 koní lokomotiva má dvě spřažené nápravy, rozvod páry Heusinger ovládá plochá šoupátka. Provedení je celkově velice jednoduché odpovídající válečné výrobě (minimální množství barevných kovů) a požadavkům na snadnou údržbu a opravu.

Přesunout se na začátek